Viagras Bina
SE22984/2015

 



 

Anders Renström, Lumsheden

 
punkt 2016-01-29 Godkänt Särskilt Älgspårprov



©Viagras Kennel

2016-11-11